Projekt realizowany jako GlobalGrant przez Rotary Klub Warszawa City. Pomysłodawcami programu są członek naszego klubu Dr n. med. Wael Suleiman oraz Prof. Dr hab. n. med. Barbara Górnicka.

Cel projektu:

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych to niemal pewny sukces w leczeniu.  W przypadku chorób nowotworowych determinuje ich charakterystykę. Każdy patomorfolog rozpoznaje 2000 próbek rocznie. Poprawa efektywności o 5% to szansa na setki a nawet tysiące uratowanych, przedłużonych oraz pozbawionych cierpienia żyć. Ustalenia patologiczne często oznaczają pierwszy krok w kierunku powrotu pacjenta do zdrowia

Wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian neoplastycznych (rakowych) prowadzące do:

- Lepiej dostosowanej procedury leczenia,

- Poprawy jakości życia pacjenta w trakcie leczenia,

- Dłuższego życia pacjenta,

- Zmniejszenia kosztów leczenia

CEL REALIZOWANY PRZEZ:

- Szkolenie młodych patomorfologów w najlepszych wyspecjalizowanych ośrodkach w Europie i na świecie,

- Poprawę efektywności rozpoznawania zmian rakowych we wczesnych etapach

- Rozpowszechnianie efektów szkolenia w środowisku lekarzy patomorfologów w Polsce. 

NASI BENEFICJENCI TO MIĘDZY INNYMI


FUNDACJA ROZWOJU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 

Organizacje współdziałające

ROTARY CLUB WARSZAWA CITY

ROTARY CLUB MILANO NORD

ROTARY CLUB OKLAHOMA CITY

ROTARY CLUB BERLIN LUFTBRUECKE

ROTARY CLUB GIZYCKO

ROTARY FOUNDATION OF Rotary International

DONATORZY INDYWIDUALNI

 

Efekty będą mierzone i podawane do wiadomości poprzez:

Sprawozdania stypendystów z przebiegu ich praktyk w ośrodkach referencyjnych

Roczne sprawozdania patomorfologów z ilości i rozpoznania badanych próbek

Publikacje naukowe

 

Działania naszego Klubu

Wszystkie koszty zgromadzone na program w stu procentach przeznaczamy na projekt. Brak kosztów zarządzania projektem

Zgodnie z zasadą Rotary, zgromadzone środki są podwajane przez Rotary Fundation.

Dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel ponad 100 tys. USD

Naszym celem jest zebranie kolejnych 50 tys. USD dla ufundowania dodatkowych 8 stypendiów.

 

 

 

Nasz projekt „GOOD START” pozwala dzieciom na naukę języka angielskiego w szkołach i świetlicach, które wyposażamy w oprogramowanie i interaktywny sprzęt.