ZARZĄD

President

Paweł Buczak

Wicepresident

Wael Suleiman

Wicepresident

Mieczyslaw Maciazek

Sekretarz  

Mateusz Dackiewicz 

Skarbnik  

Zbigniew Bombik

Członek zarządu  

Andrzej Ludek

Członek zarządu

Alex Kartsel

Członek zarządu

Waldemar Giersz

Past-president  

Hung Tran Trong

President-elekt  

Yuksel Caglar

CZŁONKOWIE

   

Igor Sikorski

     

Alena Shpak

   

 

Eugeniusz Jan Gorczyca

 
   

 

Adam Jedynak

 
   

Nora Kovacs

   

Mark Krawczynski

   

Pawel Zacharski

   

Antoni Wierciński

   

Roman Kolos

   

Tadeusz Przeslakiewicz

 

Jolanta Wesołowska-Lagiewska

 

 

Greg Gregorczyk 

 

     

Ingves, Christoffer

 

     

CZŁONKOWIE HONOROWI

   

Lech Wałęsa

   

Marek Borowski

 
   

Wagner Horst

 
   

Carlo De Thierry